Szanowni Państwo,

Wielkopolski Instytut Jakości realizuje projekt ukierunkowany na doskonalenie planowanych do wdrożenia lub już produkowanych wyrobów/świadczonych usług. W ramach tego projektu świadczymy następujące proinnowacyjne usługi doradcze:
Są to usługi realizowane nieodpłatnie – ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Sam projekt stanowi odpowiedź na rosnące wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska oraz promowania zrównoważonego rozwoju.

Aby przystąpić do projektu prosimy wypełnić ankietę weryfikującą możliwość realizacji zaawansowanych usług doradczych.
Niezależnie jednak od wyniku tej weryfikacji firma zyska:
Ponadto każdej firmie, która skorzystała z usług zapewniamy promocję na stronie internetowej projektu oraz certyfikat potwierdzający zaangażowanie w prace nad ulepszaniem własnych produktów lub usług.

Więcej informacji zasięgnąć można na stronie: www.lepszyprodukt.com.pl