Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o.
ul. Szelągowska 49
61-626 Poznań
tel. 61 855 39 90
e-mail: badania@lepszyprodukt.pl

www.lepszyprodukt.pl
www.instytut.poznan.pl